Seneste nyt

28-08 2023

 Så har de aktører der havde lyst og mulighed været forsamlet til evalueringsmøde. Der var enighed om at det var et vellykket arrangement, når der sås bort fra blæsten. Der var enighed om at vi gentager arrangementet i 2024. Det bliver som sædvanligt den 2. lørdag i juni. Dette vel vidende at der foregår andre ting i byen. Da Havnens Dag har været afholdt denne lørdag i mange år mente man at vi skulle hoplde fast i den tradition. Det blev drøftet muligheden for at etablere et større telt, hvor der kunne arrangeres et eller andet. Det arbejder tovholdergruppen videre med. 

Der blev talt om at opfordre nogen til at lave forskellige indslag, konkurrencer, tømmerflådekapsejlads o.s.v. Men det skal man jo igang med allerede nu. Derfor, hvis nogen har en god ide, så kom med den. 

De telte som blev stillet til rådighed, er desværre alle sammen stjålet. Derfor skal man nok regne med selv at medbringe en eller anden form for "tag over hovedet" hvis man ønsker det. Økonomien løber rundt i kraft af det kommunale tilskud. Måske hænger den slags i en tynd trå fremadrettet. 

Markedstoget er betalt af sponsorerne. Det takker vi meget for. Det er med til at binde havn og by sammen.


11-07-2023

Tak for en rigtig god dag. Tak til alle vore gæster, der kom selv om det blæste helt hen i vejret. Nu evaluerer vi dagen engang i august. Så ser vi på hvordan det ser ud med næste år, om der er stemning for gentagelse.


26-05-2023

Temaet i år, handler om skibs- og bådebyggere gennem tiden.Det er dels om dem der har været i Stubbekøbing, men også lidt om dem der har tilknytning til byen.


Der bliver mulighed for at høre flere detaljer om "siloprojektet 4850 Stubbekøbing". De vil være til sted, og give opdateret information om projektet.11-03-2023

Lørdag den 10. Juni 2023

Arbejdet med tilrettelæggelsen af Havnens Dag 2023 er begyndt.
Temaet i år er Stubbekøbings skibs og bådebyggere

Vi arbejder med forbedring af parkeringsforholdene.


Markedstogets rute bliver omlagt så det kører på havnen, Havnegade og i Vestergade. 


Højtalerforholdene bliver bedre, således at det kan høres over hele havnen.


Vi er åbne for flere deltagere.


Del siden