Seneste nyt

 

Planlægnings møde nr. 2

Tirsdag den 21. maj 2024 kl. 19:00 i Sejl og Motorbådsklubbens klubhus, Jernbanestien 1, 4850 Stubbekøbing.


Planlægningsmøde nr. 1 Havnens dag lørdag den 8. juni 2024.

 

Afholdt i Guldborgsund lystfiskerforenings klubhus, onsdag den 17. april 2024 kl. 19:00.


FJ orienterede om status.,

PT orienterede om økonomi og bestillinger af markedstog, stor børneaktivitet, og højtaleranlæg m.m.

Speaker til anlæg efterlyses. FJ vil kontakte Mælkebøtten.

Deltager listen gennemgået og følgende blev oplyst og drøftet:

 

Pladsfordeling.

Hovedparten af aktiviteter ønskede at forblive på de pladser de tidligere havde fået tildelt.

Alt beredskab, brand, politi og landhjemmeværn placeres langs industrihavnens nordlige side.

Marinehjemmeværns skibets placering koordineres af RH sammenmed Helicompany.

Veteranskibene Emanuel og Johanne placeres i industrihavnens langs nordmole.

Roklub flytter til østlige ende ved lystbådehavnen.

Mælkebøtten bliver tildelt området imellem Lystfiskerhus og Havnens venner.

Tang og muslinge aktiviteter, ved eller på østmolen, alt efter vejret.

Idas Venner vil forsøge at søsætte minifærgen Grønært.

 

Annoncering og markedsføring:

HA og MBH arbejder på at få stor planche opsat på havnen som sidste år.

Annoncering af Havnens dag foregår på hjemmeside, sociale medier og omtale i lokale medier.

Annoncering af erhvervsforeningens tilbud er ved egen foranstaltning.

 

Parkering:

RH meddelte, at græsset øst for den gamle stationsbygning vil blive taget i brug, hvis den er tørret op og ”bæredygtig”

 

Aktiviteter i vandet:

Roklub, sejlklub vil have opvisninger i industrihavnens bassin.

Helicompany har meddelt, at de vil arrangere et ”badedyrs race” i samme bassin.

HA: Sikkerhedsmæssigt, har dykkerklubben. I Nyk. F. lovet at have mandskab i og på vandet.

 

Telte:

På grund af tyveri er der ingen telte til udlån ved de respektive aktiviteter. Aktiviteterne må selv sørge for dette i år.,

 

”Havnens dag ” T-shirts:

Der opfordres tril genbrug af tidligere udleverede Havnens dag t-shirts, men hvis nye deltagere ikke har en sådan, så:

Bestillinger skal være klar ved møde 2. Størrelser og antal oplyses.

Bestillingsliste medsendes referat møde 1.

 

Bespisning:

Vand er sponsoreret af Min Købmand, Horbelev.

Madbestilling foretages på samme måde som sidste år ved at tage bestillingsliste medtages til møde 2.

Bestillingslister medtages til møde 2.

Listerne udsendes snarest når de endelige leverandøraftaler er på plads.

 


Den 13 marts 2024 holdt tovholdergruppen møde.

Vi skal i gang med planlægningen af Havnens Dag 2024.

Der er allerede truffet aftale om helikopterflyvningpå Habvnens Dag. Der arbejdes på at lave en "kapsejlads" med badedyr, som man kan tilmelde sig. Der ud over er der planer om åbent hus i siloprojektet 4850 Stubbekøbing, med lidt åbent hus, og kunstudstilling. Alt er jo ikke færdigt endnu, Men det bliver det.

Lige om lidt sender vi invitation ud til de tidligere deltagere. Og så er vi nu der hvor vi gerne hører fra andre der kunne have lyst til at deltage, eller komme med ideer. Hvis man har lyst til at deltage, kan man se her på hjemmesiden om opgaver og vikår. Desuden kontaktmulighed på forsiden.

Velkommen17-12.2023

Kære alle besøgende og deltagere.

I ønskes en rigtig glædelig jul, og et godt nyt år.

Det ønsker vi i håbet om at vi ses igen i 2024.

Endnu engang minder vi om, at hvis man allerede nu går med tanker og ideer til et indslag til næste år d. 8. juni, hører vi meget gerne om det i tovholdergruppen. Så kan vi sammen arbejde videre på det.


28-08 2023

 Så har de aktører der havde lyst og mulighed været forsamlet til evalueringsmøde. Der var enighed om at det var et vellykket arrangement, når der sås bort fra blæsten. Der var enighed om at vi gentager arrangementet i 2024. Det bliver som sædvanligt den 2. lørdag i juni. Dette vel vidende at der foregår andre ting i byen. Da Havnens Dag har været afholdt denne lørdag i mange år mente man at vi skulle hoplde fast i den tradition. Det blev drøftet muligheden for at etablere et større telt, hvor der kunne arrangeres et eller andet. Det arbejder tovholdergruppen videre med. 

Der blev talt om at opfordre nogen til at lave forskellige indslag, konkurrencer, tømmerflådekapsejlads o.s.v. Men det skal man jo igang med allerede nu. Derfor, hvis nogen har en god ide, så kom med den. 

De telte som blev stillet til rådighed, er desværre alle sammen stjålet. Derfor skal man nok regne med selv at medbringe en eller anden form for "tag over hovedet" hvis man ønsker det. Økonomien løber rundt i kraft af det kommunale tilskud. Måske hænger den slags i en tynd trå fremadrettet. 

Markedstoget er betalt af sponsorerne. Det takker vi meget for. Det er med til at binde havn og by sammen.


11-07-2023

Tak for en rigtig god dag. Tak til alle vore gæster, der kom selv om det blæste helt hen i vejret. Nu evaluerer vi dagen engang i august. Så ser vi på hvordan det ser ud med næste år, om der er stemning for gentagelse.


26-05-2023

Temaet i år, handler om skibs- og bådebyggere gennem tiden.Det er dels om dem der har været i Stubbekøbing, men også lidt om dem der har tilknytning til byen.


Der bliver mulighed for at høre flere detaljer om "siloprojektet 4850 Stubbekøbing". De vil være til sted, og give opdateret information om projektet.11-03-2023

Lørdag den 10. Juni 2023

Arbejdet med tilrettelæggelsen af Havnens Dag 2023 er begyndt.
Temaet i år er Stubbekøbings skibs og bådebyggere

Vi arbejder med forbedring af parkeringsforholdene.


Markedstogets rute bliver omlagt så det kører på havnen, Havnegade og i Vestergade. 


Højtalerforholdene bliver bedre, således at det kan høres over hele havnen.


Vi er åbne for flere deltagere.


Del siden