Seneste nyt

06-September-2022

Evaluering af 2022

Referat VMV evaluering torsdag den 20. august 2019 kl 1830.
Mødt repræsentanter fra:
Fiskeri og Fritid
Idas venner
Stubbekøbing havn
Hansens Fisk
Sejl og Motorbådsklubben Grønsund
Kræmmere
Børne skattejagt
Vinterbadere
Helicopter firma

Finn Jørgensen bød velkommen på styregruppens vegne.
Styregruppen til stede: Finn, Henrik og Per . Morten kom senere.
Der var afbud fra andre aktører, som havde været tilfredse med deltagelse og ville gerne være
med igen i 2023

Følgende punkter drøftet:
1 : Evaluering af “Havnens dag” 2019.
a) Forarbejdet:
Enighed om at fortsætte med samme koncept.
Møde 1: Start møde, hvor de enkelte byder ind med, hvad de vil deltage med .
Møde 2: Kort før arrangement, hvor de sidste detaljer fastlægges.
Møde 3: Evalueringsmøde efter arrangementet, kort efter sommerferien er overstået.
b) Presse/omtale:
Egen hjemmeside etableret og vil fortsætte i 2023.
Derudover vil vi fortsætte med:
 Genbruge plakat, dog med nyt tid og sted. Plakat skal ud i god tid til opsætning diverse
steder.
 Pressemeddelelser
 Facebook delinger
c) Selve dagen:
Rigtig flot besøg i år. Det år hvor der har været flest. Vi var begunstiget af flot vejr.
Skøn: 4-5.000 besøgende
Forløb tilfredsstillende for de enkelte som helhed.
Helikopter flyvning en stor succes .. over 30 ture !
Konstateret, at der var flere børn i år i forhold til tidligere og rigtig mange deltog i skattejagt.
Aktivitet med ”Krav i riggen/Go High” var en kæmpe succes og der var børn i aktiviteten fra start til
slut.
Der havde været mange gæster ”oppe” i byen og rigtig mange i butikkerne.
Toget ”Futte” er et must og de nye stopskilte er absolut en succes og skal bruges igen til næste år..
Reklamer på toget sikret og genbruges i 2023.

Side 2
Højtaleranlæg var en succes og en god speaker. Det gav bedre info om de respektive opvisninger
og der mødte markant flere frem til disse.
Lydanlæg var ikke tilfredsstillende og dækkede kun halvt området. Dette optimeres i 2023, så alle
kan høre og få info om, hvad der sker. Det glippede bl.a. ved laksefodringstur, hvor info ikke var
god nok.
Flere skraldespande skal sættes op på dagen, aftales med det kommunale.
I øvrigt aftalt at der skal en hjælper mere ved helikopter ”landingsplads, så der kan komme folk til
og fra flydebro og med ud til laksefodring.
”Fishing Zeeland” havde fået et dårligt sted og havde næsten ingen besøgende. Næste år søges
dispensation for afstandskrav beskyttelses områder.
Parkerings muligheder skal styres bedre og der forsøges at skaffe politihjemmeværn til den
opgave.
Stoppested bus skal flyttes til mere hensigtsmæssigt sted.
Bespisning sandwich skal optimeres. Ikke alle fik det de havde bestlit.
Tema med Miljø og hav skal gentages. Placering skal indtænkes ved vejrforhold hvor østmolen vil
være et dårligt sted at stå.
Nyt tema: Bådebyggeri igennem tiderne i Stubbekøbing, lige fra næsten udhulede træstammer og
til Olsen Yacht, samt andre bådebyggere med rødder til Stubbekøbing
Udstilling etableres i den istandsatte bådebyggerhal.
2. Havnens dag 2023:
Omfang og udstrækning:
Fortsætte som hidtil og med samme udstrækning.
Nyt forslag med sjovsejlads i havnebassin med ”badedyr” eller andet der kan flyde. Oplæg fra
”Helicompany” sendes til styregruppen.

3. Næste års ”Havnens dag”
Lørdag den 10. Juni 2023.
4. Økonomi:
Mindre overskud på små 2.000 kr. som overføres til næste år.
T-shirts var meget dyre i år og det blev besluttet at de enkelte passer på dem og at de genbruges
til næste år.
Vi håber på den samme flotte opbakning fra Guldborgsund kommune, så vi kan holde det samme
niveau med aktiviteter.
Flot sponsor støtte fra byens firmaer og handlende til markedstoget !

5. Øvrigt:
Ros til styregruppen for dens arbejde med at få arrangeret dagen.

Del siden