Opgavefordeling og vilkår.

FORMÅL MED HAVNENS DAG:   Havnen er byens DNA. De to er hinandens forudsætninger. Formålet er at få en masse mennesker til at besøge havnen. At få vist vores foreninger og by til en masse mennesker. At vise at man kan bo og leve i Stubbekøbing, og have et rigt liv. Og endelig at vi får en festlig dag.

Samarbejdet med at skabe havnens Dag, bevirker at de forskellige deltagere får lært hinanden at kende på en ny måde. Vi opdager hinanden, og hinandens kompetencer i et samarbejde. Det giver muligheder for et berigende og styrket samarbejde, både på dagen, men også på længere sigt. Foreningerne er ikke hinandens konkurrenter, men hinandens forudsætninger for at skabe et område med mange aktiviteter.

TOVHOLDERGRUPPEN: Tovholdergruppen sørger for at der hvert år afholdes Havnens Dag i Stubbekøbing.  Gruppen indbyder interesserede foreninger og organisationer. Desuden arbejder tovholdergruppen med at skaffe fonds- og puljemidler til promovering og understøttelse af det fælles arrangement. 

VILKÅR FOR DELTAGELSE:  Hver deltager sørger selv for alt hvad de skal bruge. De træffer selv aftaler med deres leverandører m.v. De bærer selv ansvaret for hvad de stiller an med. Det er overfor publikum og myndigheder.Derfor er der kun den økonomi i arrangementet, som de enkelte deltagere selv tegner sig for til deres arrangement. Det samme gælder for det arbejde der er forbundet med arrangementet. Det er også den enkelte deltager der selv sørger for det.

Foreninger, organisationer og forretninger kan søge om at deltage. Der skal være tale om at de pågældende er hav-eller havn relaterede. Eller at de betyder noget for byen, i fohold til bosætning og eller turisme. Tovholdergruppen afgør hvorvidt deltaglese er relevant for arrangementet

Del siden